• Vlinder

  Kracht en kwetsbaarheid van de overgang

  De overgang is een transformatieproces. Dat vraagt van jwerkende vrouwen 45+ dat ze af en toe stil staan. Om te bezinnen. De eerste stap is, zoals bij iedere initiatie, isolement: zich terugtrekken uit het dagelijkse werkende leven leven zodat de aandacht kan gaan naar de veranderingen die in je lichaam en geest plaatsvinden.

  Overgangssymptomen


  De eerste signalen van een op handen zijnde verandering zijn symptomen als slechte concentratie, vermoeidheid, geheugenproblemen, depresieve gevoelens en verminderd zelfvertrouwen. Ze vormen de top 5 symptomen die de resultaten van werkende vrouwen 45+ negatief benvloeden, blijkt uit Brits onderzoek naar Menopauze en Werk.

  Sabbatical

  In oude culturen kregen vrouwen die deze levensfase bereikten de ruimte om zich tijdelijk terug te trekken uit de samenleving.

  http://www.susunweed.com/Susun Weed, voorvrouw van de Wise Woman Way-beweging, en auteur van New Menopausal Years noemt dat ‘a crones year off’ (wijze vrouwen verlof ☺). Vrouwen kregen als het ware de tijd voor een sabbatical year. Uiteraard omdat de vrouw zelf zowel én haar samenleving daarvan de vruchten zouden gaan plukken.

  In de huidige tijd en samenleving hebben de meesten daar geen tijd of geld voor. We hebben het druk met een baan, een huishouden, een gezin, een hypotheek, een sociaal en een sociale media-leven. Toch is het voor werkende vrouwen 45+ tijd om naar binnen te keren.

  Me-time

  De signalen voor me-time, zoals ik deze levensfase graag noem, zijn legio. Behalve de bovenstaande top 5 symptomen wijzen vslechter slapen, veranderende menstruatie, onregelmatige menstruatie, nachtzweten of opvliegers op de 'mogelijke' overgang.

  Kracht en kwetsbaarheid

  Deze levensfase raakt aan de kracht en kwetsbaarheid van werkende vrouwen 45+. Kwetsbaarheid wordt vaak gezien als een zwakte. En overgangssymptomen zoals hierboven genoemd raken aan die kwetsbaarheid. Vrouwen willen er zo snel mogelijk vanaf om zich weer krachtig te voelen.

  De verwachtingen van de werkomgeving zetten professionele vrouwen 45+ er mede toe aan zo snel mogelijk weer ‘normaal’ te doen. De neiging om gevoelens te onderdrukken of om je (figuurlijk) te verstoppen is behoorlijk aanwezig.

  Tot je barst

  Het hinderlijke van gevoelens onderdrukken, is dat de kan net zo lang te water gaat tot hij barst: Het lichaam of de geest forceert een doorbraak. Bijvoorbeeld in de vorm van een kort lontje. Hetgeen bij niemand zomaar goed in de smaak valt.

  Bepaalde blik

  Dat wil niet zeggen dat zo'n moment een uitstekende aanleiding is om even stil te staan. En te bezinnen. Op het eerste gezicht lijken de woede-uitbarstingen niet altijd over iets echt belangrijks te gaan. Door dieper te kijken, kunnen bepaalde gedragspatronen die niet meer voor je ‘werken’ zich openbaren. Dat de 'rek' is er uit.

  Door de kwetsbaarheid van deze levensfase te erkennen en te communiceren, kan de kracht die erin besloten ligt, worden verworven. De kracht om op te komen voor wie vrouwen NU willen zijn.

  Dagelijks


  Werkende vrouwen 45+ doen er goed aan (dagelijkse) momenten voor zichzelf te nemen om stil te staan bij wat zich binnen in haar roert. Om met een beroemd haarverzorgingproduct te spreken: "We are worth it!"

  Saron Petronilia

  Delen op:

  Saron Petronilia: “Ik ben een expert op het gebied van Overgang en Werk. Dankzij het toepassen van mijn eigen leefregels kom ik ‘s morgens met een grote sprong mijn bed uit om werkende vrouwen in de overgang te leren hoe ze net als ik vol energie en zelfvertrouwen kunnen blijven werken. En hoe ze van hun loopbaan het succes kunnen maken waarnaar zij verlangen".

  “De overgang is bedoeld als oogsttijd én moment om je carrièreplanning naar boven bij te stellen. Meer rijpe vrouwen op topposities leidt tot een betere sfeer op de werkvloer en hogere scores op de AEX-index. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat met meer rijpe vrouwen naast grijze heren op topposities ook een gezonde wereld binnen handbereik is."

  ×

  Je ontvangt regelmatig mijn updates. Je gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Je kunt opzeggen wanneer je wilt.

  dit veld niet invullen s.v.p.